На головну    
   
 
Головна Контакти Карта сайту ENG    UKR
 
 
Новини


28.10.2009
Доступ користуваів до обчислювального кластеру відновлено. Детальніше про зміни ви можете дізнатися відвідавши новий ресурс, присвячений підтримці користувачів: http://cluster.univ.kiev.ua/wiki

21.10.2009
Завершено зміни в інфраструктурі кластера, починається етап закритого тестування адміністраторами. Доступ користувачів буде відновлено 28/10/2009 в 10:00. Протягом періоду тесування ми також будемо встановлючати обчислювальне програмне забезпечення та створювати інструкції по використанню для користувачів. Будь-ласка надсилайте пропозиції щодо бажаного ПЗ (та саме ПЗ) та інструкцій на адресу cluster(at)cluster.kiev.ua

9.08.2009

Доступ до обчислювального кластеру тимчасово припинено в зв'язку з оновленням програмного забезпечення та архітерктури кластера для підвищення продуктивності та надійності. Доступ буде відновлено одразу після внесення змін. Також чекайте на новий функціонал, про який буде зазначено одразу після закінчення реконфігурації.


21.08.2007

На кластері проведено оновлення програмного та апаратного забезпечення:

Встановлено 5 нових обчислювальних вузлів

  • 1 вузол 2 4-х ядерних процесори Intel(R) Xeon(R) CPU X5355  2.66GHz
  • 4 вузли 2 2-х ядерних процесори Intel(R) Xeon(TM) CPU 3.00GHz

Встановлено масив збереження даних

  • 5 ТВytes

Встановлено операційну систему Fedora Core 7.

Реорганізовано структуру кластера.

Зараз система знаходить у стадії тестування і виявлення можливих проблем. До 1 вересня кластер планується запустити для нормальної роботи.

Вибачте за тимчасові незручності


25 лютого 2007 року
Українська версія сайту перейшла на нову версію дизайну. Просимо вибачення за те, що під час переходу деякі посилання тимчасово можуть не працювати.

23 червня 2005 року
На базi обчислювального кластера в рамках спiльного проекту Iнтституту теоретичної фiзики НАН України, CERN та Iнформацiйно-обчислювального центру Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка запущено i вiдтестовано перший в Українi сайт мiжнародної обчислювальної системи ALIEN GRID.

21 березня 2005 року
Співробітник робочої групи кластера, студент радіофізичного факультету Мещеряков Євгеній став переможцем конкурсу Linux Challenge 2004 Results від фірми IBM із розробкою CHPOX

10 березня 2005 року
Оновлено апаратне забезпечення. Замінено комутатор на cisco Catalist 3750, а також добавлено два вузли Xeon EM 64T 3.2GH , memory - 2GB, жорсткий диск 70 GB.

Травень 2004 року
Вийшла нова стаття Mulyadi Santosa про розробку нових рішень для кластерних систем, у тому числі про chpox.

19 лютого 2004 року
Відкрито російськомовний сайт проекта openMosix, який містить документацію, рекомендовану всім користувачам обчислювального кластеру.

26 листопада 2003 року
Випущено нивий релiз системи прозрого чекпойнту/вiдновлення процесiв для Linux CHPOX-0.6, який має пiдтримку сокетiв домену UNIX.

29 жовтня 2003 року
Головному виконавчому директору корпорацiї Iнтел Крейгу Баретту було присвоєно звання почесного доктора Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка. Пропозицiя щодо присвоєння Крейгу Баретту звання почесного доктора "За значний особистий вклад в развиток iнформацiйних технологiй, якi визначають сучасний рiвень науки", була висунута кафедрою напiвпровiдникової електронiки радiофiзичного факультету.

В прес-релiзi на честь подiї вказано, що у корпорацiї Iнтел давно склались тiснi зв'язки з Київським нацiональним унiверситетом iменi Тараса Шевченка. Особливо пiдкреслюється створення у 2000 роцi лабораторiї кластерних обчислень iнформацiйно-обчислювального центру Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка, яка стала найбiльшою в Українi i є життево-важливим ресурсом для академiчних та наукових установ країни.

Вiзит Крейга Баретта в Україну спiвпадає з початком реалiзацiї в країнi програми корпорацiї Iнтел "Навчання для майбутнього".

17 жовтня 2003 року
Лабораторiя паралельних обчислень IОЦ спiльно з кафедрою медичної радiофiзики РФФ КНУ iменi Тараса Шевченка та Iнститутом молекулярної бiологiї та генетики НАНУ провели семiнар на тему "Комп"ютерне моделювання процесiв в бiологiчних системах".
Були обговоренi такi питання:
  • Фiзичнi процеси в бiологiчних системах, що вiдбуваються на молекулярному рiвнi;
  • Метод молекулярної динамiки;
  • Використання високопродуктивних систем.
Доповiдали:
  • проф. Олександр Iванович Корнелюк, зав. вiддiлу Iнституту молекулярної бiологiї та генетики НАНУ;
  • Дмитро Ковальський, аспiрант Iнституту молекулярної бiологiї та генетики НАНУ.

30 вересня 2003 року
27 вересня в м.Києвi вiдбулась друга конференцiя розробникiв та користувачiв вiльного ПЗ у якiй прийняла участь робоча група обчислювального кластеру. Тема доповiдi "Програмна оптимiзацiя гетерогенного обчислювального кластеру". Матерiали доповiдi можна проглянути у форматi pdf:

16 вересня 2003 року
Розроблене робочою групою кластера програмне забезпечення CHPOX включено до OpenMosix Community Contributions

24 квiтня 2003 року
Оновлено апаратне забезпечення кластера. До кластера було додано 4 вузли на базi процесорiв Intel Xeon з частотою 2.4 ГГц. Оперативна пам'ять вузла - 1ГБайт, об'єм жорсткого диску - 36ГБайт, 2 мережевих адаптера Gigabit Ethernet.

19 квiтня 2003 року
Випущено новий релiз програмного продукту CHPOX для збереження/вiдновлення стану виконання процесiв у контрольних точках пiд операцiйною системою Linux.

25 лютого 2003 року
Встановлено пакет математичної обробки GNU Octave. Це зручний командний інтерфейс, призначений для вирішення лінійних та нелінійних математичних задач а також для проведення інших математичних експериментів, що в більшості випадків використовує мову сумісну з Matlab.

2 грудня 2002 року
Компанiя "Онiкс" надала Iнформацiйно-обчислювальному центру Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка для тестування сервер у конфiгурацiї:
CPU: 2 х Intel Xeon - 2.4 GHz
RAM: 1 GB
Мережа: Gigabit Ethernet
Сервер буде використано спiльно з обчислювальним кластером Iнформацiно-обчислювального центра Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка. У процесi тестування будуть проведенi вимiрювання рiзних параметрiв ефективностi гетерогенної обчислювальної кластерної системи.

9 березня 2002 року
Вiдкрито новий сайт обчислювального кластера Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка. На вказаному ресурсi представлено iнформацiю про технiчне оснащення, правила користування, штат спiвробiтникiв, система монiторингу та iн., корисна інформація для користувачiв.

7 березня 2002 року
До конфiгурацiї кластера було додано ще чотири двопроцесорних вузла на основi процесора PIII-1GHZ. У ролi службової сiтки використовується Gigabit Ethernet. На сьогоднi це одна з найпотужнiших систем паралельного обрахунку в Українi.

2 лютого 2002 року
Планується розширення базової конфігурації кластера до 8 двопроцесорних вузлів.

18 грудня 2001 року
Експерементально побудовано кластер на базі 48 робочих станцій.

1 липня 2001 року
Запущено новий кластер.

24 квітня 2001 року
За сприяння українського представництва корпорацiї Intel вiдкрито лабораторiю iнтернет-економiки в рамках проекту Internet Education Lab. Київському університету надано чотири двопроцесорних сервера на основі процесора PIII-933. Сервери зібрані та протестовані компанією Інформаційні Комп`ютерні Системи на основі платформи PRIME LAN 1800.

 
 
 
Kyiv National Taras Shevchenko University
© Information and Computer Center, 2002-2023