На головну    
   
 
Головна Контакти Карта сайту ENG    UKR
 
 
Поточні завдання кластеру

З 09.05.01: Розпізнавання об'єктів методом декомпозиції Karunen-Loeve
Мусатенко Юрій, кафедра кріогенної та мікроелектроніки радіофізичного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка

З 07.06.01: Квантово-хімічні розрахунки з фізики поверхні
Проф. Коваль І.П. , кафедра кріогенної та мікроелектроніки радіофізичного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка

З 06.07.01: Обчислення матриць Мюллера
Костянтин Юштін, кафедра квантової радіофізики радіофізичного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка

З 15.10.01 виконуються наступні обчислення: Дослiдження дифузiї B-димеру Ge вздовж димерного ряду поверхнi Ge(001) за допомогою ab inito розрахункiв.
Беруть участь: м.н.с. Афанасьєва Т.В, ст.4 курсу Суховiй Є.

З 23.08.01 виконуються наступні обчислення: Дослідження обертання димеру Ві над рядом поверхневих димерів Si на поверхні Si(001)2x1 за допомогою ab initio розрахунків.
Беруть участь м.н.с. Афанас'єва Т.В, ст.5к. М. Сторчак.

З 2.10.01 виконуються наступні обчислення:Однозонний сферичний підсилювач нейтронів на основі збагачення урана.
Беруть участь: студентка 5 курсу Пуприна О.А., Київський Національний університет імені Тараса Шевченка, фізичний факультет, кафедра ядерної фізики.
Науковий керівник: Бабенко Володимир Олексійович, кандидат фіз.-мат.наук, старший науковий співробітник Інституту теоретичної фізики НАНУ.

З 11.10.01 виконуються наступні обчислення: Дослідження параметрів радіочастотного розряду з пиловими частинками.
Беруть участь: студент 6 курсу А. Лавров, студент 6 курсу Р. Романенко, Київський Національний університет імені Тараса Шевченка, Радіо-фізичний факультет, кафедра фіз. електроніки
Науковий керівник: доцент Кравченко О. Ю.

З 13.10.01 виконуються наступні обчислення: Дослідження впливу тиску на рівноважні властивості молекулярних рідин.
Беруть участь: асистент Мороз К. О., Київський Національний університет імені Тараса Шевченка, фізичний факультет, кафедра молекулярної фізики

З 26.10.01: Дослідження оптичних властивостей твердотільних кристалів.
Хижний Ю.А , кафедра молекулярної фізики фізичного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка

З 26.04.2002: Чисельні обчислення
Михайло Батюк, студент 4го курсу хімічного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка

З 26.04.2002: Розрахунки з фізики твердого тіла ab-initio методами квантової хімії
Тарас Петренко, інститут напівпровідників НАН України.

З 25.11.2002: Моделювання руху мікро-супутників
Олександр Башняков, факультет кібернетики КНУ ім. Тараса Шевченка

З 18.12.2002: Обчислення ab initio методами квантової хiмiї спектрiв коливальних частот протонiв, що беруть участь в утвореннi водневих зв'язкiв мiж гуанiном та цитозином у їх кето-/ацето- та амiно-/iмiно-формах.
Виконавець - студент 5-го курсу радiофiзичного факультету Сахнiк А.М.
Науковий керiвник - проф. Висоцький В.I., кафедра теоретичної радiофiзики РФФ.

З 23.01.2003: Розрахунки властивостей нуклеїнових кислот ab-initio методами квантової хімії
Кречківська О.М, Косач Д.А, інститут молекулярної біології та генетики НАН України.

З 29.01.2003: Теоретичні дослідження спектрів спін-залежної рекомбінації в пластично деформованому кремнії.
І.О. Соколовський, студент 4 курсу кафедри напівпровідників радіофізичного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка.
Науковий керіник: проф. Третяк О.В, КНУ ім. Тараса Шевченка

З 29.03.2003: Обчислення інфречервоного спектру біологічно активних речовин.
Катерина Березняк, інститут радіофізики та електроніки НАН України

З 08.04.2003: Ab-initio quantum chemical calculations. Чисельні обчислення ad-initio методами квантової хімії.
Максим Платонов, інститут Молекулярної біології та генетики НАН України

З 02.07.2003: Чисельні обчислення ad-initio методами квантової хімії.
Роман Журахівський, кафедра напівпровідників радіофізичного факультету, КНУ ім. Тараса Шевченка.

З 26.06.2003: Розрахунки прогнозу погоди
Марк Залізняк, інститут кібернетики НАН України

З 04.08.2003: Молекулярна динаміка нуклеїнових кислот і протеїнів.
Проф. Галина Довбешко, інститут фізики НАН України.

З 01.09.2003: Фолдінг протеїнів методом Монте Карло з використанням простих сіткових моделей.
Семен Єсилевський, інститут фізики НАН України

З 15.09.2003: Розрахунки напів-емпіричними та ad-initio методами квантової хімії.
проф. Колендо О.Ю, хімічний факультет КНУ ім. тараса Шевченка

З 20.09.2003: Молекулярна динаміка SARS нуклеїнових кислот.
Проф. Корнелюк О.О, інститут молекулярної біології та генетики НАН України Гавриленко В.В, студент 4 курсу, біологічний факультет КНУ ім. Тараса Шевченка.

З 30.09.2003: Молекулярна динаміка м'язевих протеїнів
Молодший науковий співробітник Д.С. Каніболотський, біологічний факультет КНУ ім. Тараса Шевченка.

З 05.10.2003: Збудження вістлерів модульованим електронним пучком в магнітоактивній плазмі.
Тетяна Ничипорук, кафедра фізелектроніки радіофізичного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка

З 09.10.2003: Навчання нейронних мереж для реконструкції DLTS
Бондар О.Г, студент 4 курсу, кафедра напівпровідників радіофізичного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка
Науковий керівник: Грязнов Д.Б, кафедра напівпровідників радіофізичного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка

З 10.10.2003:
Моделювання нелінійних ефектів у плазмі.
Тяжемов Володимир, аспірант кафедри фізелектроніки радіофізичного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка

З 13.10.2003:
Індексація бази даних великих розмірів для створення повнотекстового пошуку.
Черняк Андрій, студент кафедри автоматизації наукових досліджень радіофізичного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка

З 29.10.2003:
Моделювання магнітної релаксації в білкових молекулах методами молекулярної динаміки.
Баламут Дмитро, Порядченко Роман, Розумович Руслан, студенти кафедри медичної радіофізики радіофізичного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка

З 04.11.2003:
Моделювання плазми електричної дуги.
Чередарчук Андрій Іванович, головний інженер ІОЦ КНУ ім. Тараса Шевченка

З 11.11.2003:
Дослідження алгоритмів балансування навантаження в паралельних обчислювальних системах.
Кабачевский Віталій Володимирович, студент 4-го курсу кафедри АНД РФФ КНУ ім. Тараса Шевченка

З 29.12.2003:
Квантовохімічні розрахунки.
Галак Микола Павлович, студент кафедри експериментальної фізики фізичний факультет КНУ ім. Тараса Шевченка

З 20.01.2004:
Моделювання руху малих небесніх тіл сонячної системи за довгий період часу з врахуванням релятивістських ефектів.
Казанцев Анатолій Миколайович, завідувач відділу астрономічної обсерваторії КНУ ім. Тараса Шевченка

З 30.01.2004:
Розрахунки молекулярної динаміки з врахуванням квантових ефектів.
Щечкин Ігор Євгенович, співробітник інституту нафтохімії НАН України

З 19.02.2004:
Квантово-хімічні розрахунки
Лиско Ігор Ігоревич, студент кафедри медичної радіофізики КНУ ім. Тараса Шевченка

З 24.02.2004:
Квантово-хімічні розрахунки
Безуський Дмитро Юрійович, студент, Києво-Могилянська академія,природничий факультет

З 15.03.2004:
Дослідження групових кілець за допомогою системи комп'ютерної алгебри GAP.
Коновалов Олександр Борисович, голова української групи користувачів системи GAP, доцент кафедри алгебри та геометрії Запорізького державного університету.

 
 
 
Kyiv National Taras Shevchenko University
© Information and Computer Center, 2002-2024